สั่งสินค้าได้ทุกอาทิตย์
สินค้าปิดรอบทุกวันอังคาร
รอสินค้าไม่เกิน 15-25 วัน
.

? รอบ 2/5 ปิดรับจอง 11 พ.ค. จัดส่งประมาณ 31 พ.ค. 64
? รอบ 3/5 ปิดรับจอง 18 พ.ค. จัดส่งประมาณ 7 มิ.ย. 64
? รอบ 4/5 ปิดรับจอง 30 พ.ค. จัดส่งประมาณ 14 มิ.ย. 64
? รอบ 1/6 ปิดรับจอง 1 มิ.ย. จัดส่งประมาณ 21 มิ.ย. 64
เข้าอินบ็อกเพื่อสั่งสินค้า